Verd – verktøy for finansiering av banker 

Verd Boligkreditt har konsesjon som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. I motsetning til normal bankfinansiering, hvor banken låner inn penger kun sikret i bankens ”gode navn og rykte”, kan Verd Boligkreditt finansiere sin utlånsvirksomhet gjennom obligasjoner med sikkerhet i boliglånene som ligger i foretaket. Disse obligasjonene utgjør svært liten risiko for tap for investorene, noe som innebærer at Verd Boligkreditt kan låne inn penger til en lavere pris enn eierbankene kan på egenhånd.
På denne måten sikrer Verd Boligkreditt at kundene gjennom sine lokale sparebanker fortsatt får konkurransedyktige vilkår på boliglånene sine.

Hva betyr det for meg som kunde?

Lånekunder som blir overført til Verd Boligkreditt vil merke lite til at lånet har skiftet eier, annet enn at det sendes ut et notifikasjonsbrev fra eierbanken i forbindelse med overførselen. I tillegg vil årsoppgaven inneholde en ekstra linje. Kundene skal forholde seg til banken sin slik de alltid har gjort og sparebankene forvalter lånet som om det var deres eget. Nettbanken vil også være helt lik som før overførsel.

Personvern i Verd Boligkreditt

Verd Boligkreditt sin samfunnsoppgave er, som beskrevet over, å skaffe banken din rimeligere finansiering for at du skal få så gode renter som mulig. Banken din står for all kontakt med deg på vegne av Verd Boligkreditt. Verd har derfor kun personopplysninger om deg som er nødvendige for å kunne drive utlånsvirksomhet til deg og vi benytter ikke disse dataene til annet enn dette formålet. Vi har rutiner for å slette historiske data etter en viss periode og videreformidler ikke dataene dine til andre enn de som må se disse grunnet sitt virke på vegne av samfunnet.
 

Personopplysninger er alt som kan knyttes til deg som person, direkte eller indirekte. Slike opplysninger hentes inn av banken din når du er i kontakt med dem og etter hvordan du benytter banken din. Verd overtar kun det aller nødvendigste av disse dataene når vi kjøper lånet ditt. Dette er nødvendig for å kunne operere etter lover og regler som finansieringsforetak og er beskrevet i låneavtalen du skrev under når du fikk innvilget lånet. Dette innebærer at vi har opplysninger som f.eks navn, personnummer, adresse og om du er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Vi har derimot ikke tilgang på data om forbruket ditt eller andre formuesgoder du eier, slik som banken din har.

Videre har vi opplysninger som stammer fra generelle opplysninger om rettigheter og plikter mellom banken og deg ifbm lånet vi har kjøpt. Dette innebærer f.eks kontonummer, terminlengde, løpetid og dato for inngåelse av avtale.

Verd benytter dine data til å beregne renter og avdrag, for å føre regnskapet vårt og for å fakturere deg for dine låneforpliktelser. Videre har revisor, gransker, Finanstilsynet og andre myndigheter som f.eks Politiet og Skatteetaten rett til å se deler av persondataene dine, hvis de etterspør disse. Dette er hjemlet i lov.

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Dette kan du få med å rette deg til administrasjonen i Verd, men det vil nok være mer formålstjenlig å rette denne henvendelsen til banken din, da denne vil ha tilgang til alle Verd sine data, i tillegg til all annen informasjon om kundeforholdet ditt. Kontaktinformasjon til Verd finner du under fanen "Kontakt oss"