Verd boligkreditt

Verd Boligkreditt er et felleseid boligkredittselskap med 18 eierbanker og konsesjon som kredittforetak.

Verd Boligkreditt

Verd Boligkreditt er et felleseid boligkredittselskap med 18 eierbanker og konsesjon som kredittforetak.

Vi finansierer vår utlånsvirksomhet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett, og kan derfor låne inn penger til en lavere pris enn eierbankene våre kan gjøre alene.

Slik sikrer vi konkurransedyktige vilkår for bankenes kunder, og sørger for at mindre sparebanker kan ta opp konkurransen med langt større aktører.