Finansiell informasjon

Her finner du kvartals- og årsrapporter, investorpresentasjoner og annen aktuell dokumentasjon.

Kredittrating

Verd Boligkreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett fikk den 15. mai 2019 tildelt rating AAA/Stable outlook av Scope Ratings. Dette er den høyest oppnåelige ratingkarakteren, og bekrefter høy kvalitet og lav kredittrisiko i sikkerhetsmassen.

For å opprettholde ratingen, krever Scope Ratings en overpantsettelse på 6%.

Innlån

Innlån

ISIN Ticker Utestående (mill.) Utstedt Forfall Rente Lånebeskrivelse ESG
NO0010864937 VEBK19 PRO 2 500 30.09.2019 30.09.2024 3m nibor + 0,36% (PDF)
NO0010893696 VEBK21 PRO 3 000 17.09.2020 17.09.2025 3m nibor + 0,32% (PDF)
NO0011151151 VEBK22 PRO 4 250 12.11.2021 12.10.2026 3m nibor + 0,24% (PDF)
NO0012548900 VEBK23 PRO 4 000 13.06.2022 13.04.2027 3m nibor + 0,53% (PDF)
NO0012832791 VEBK26 PRO 6 000 07.02.2023 07.02.2028 3m nibor + 0,54% (PDF)
NO0013048694 VEBK27 PRO ESG 3 000 18.10.2023 18.10.2028 3m nibor + 0,64% (PDF)
Obligasjoner med fortrinnsrett 22 750
NO0010852916 35 24.05.2019 24.05.2024 3m nibor + 3,55% (PDF)
NO0012708785 VEBK24 PRO 75 27.09.2022 26.12.2027 3m nibor + 4,40% (PDF)
NO0013187955 VEBK28 PRO 125 26.03.2024 25.06.2029 3m nibor + 3,40% (PDF)
Fondsobligasjoner 235
NO0010852924 45 24.05.2019 24.05.2024 3m nibor + 1,60% (PDF)
NO0012708793 VEBK25 PRO 115 27.09.2022 26.12.2027 3m nibor + 2,90% (PDF)
NO0013188052 VEBK29 PRO 150 26.03.2024 26.06.2029 3m nibor + 2,35% (PDF)
Ansvarlig lån 310