Verd for utlånskunder

Utlånskunde hos Verd - hva betyr det i praksis?

Verd Boligkreditt ble etablert av eierbankene for å kunne tilby rimelig og langsiktig finansiering.

I motsetning til normal bankfinansiering, hvor banken låner inn penger sikret i bankens anseelse, finansierer Verd Boligkreditt sin utlånsvirksomhet gjennom obligasjoner med sikkerhet i boliglån.

Disse obligasjonene utgjør svært liten tapsrisiko for investorene, noe som betyr at Verd Boligkreditt kan låne inn penger til en lavere pris enn eierbankene kan gjøre alene. Slik sikrer Verd Boligkreditt konkurransedyktige vilkår for bankenes kunder.

Hva betyr det for meg som kunde?

Når lånet overføres til oss vil du motta et notifikasjonsbrev fra banken din, og årsoppgaven vil inneholde en ekstra linje. Utover dette vil du ikke merke noe til at lånet har skiftet eier.

Sparebanken din forvalter lånet som om det var sitt eget, og du bruker din vanlige bank og nettbank akkurat som før.  

Spørsmål om lån og saldo

Det er eierbankene som administrerer utlånene våre, og det er kun de som har tilgang til detaljene rundt ditt lån.

Alle saldoforespørsler må derfor sendes til den sparebanken som står sammen med oss på pantet.

Ta direkte kontakt med din bank, så hjelper de deg. Dette gjelder også for meglere.

Klikk på logoen under for å gå direkte til din bank.