Samfunn og bærekraft

I dag har næringslivet ansvar for mer enn økonomisk verdiskapning. Sparebankmodellen er grunnlagt med bærekraft som premiss, og vi jobber aktivt med vårt samfunnsansvar.

Vi skal ivareta behovene til dagens generasjon, uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner.

Verd skal bidra til sterke, bærekraftige samfunn og grønnere boliger. Dette gjør vi ved å stille krav til både oss selv og våre samarbeidspartnere, samtidig som vi vektlegger åpenhet i alle ledd.

Grønt rammeverk

Verd og eierbankene jobber sammen for en klimabestandig fremtid. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle vår bærekraftstrategi, og har derfor etablert et grønt rammeverk for investeringer.

Rammeverket tar utgangspunkt i The International Capital Market Association (ICMA) sine prinsipper, og skal sikre at våre lån tar pant i energieffektive boliger. S&P Global har verifisert rammeverket via en Second-Party Opinion (SPO).

Vi har også nedsatt en Green Bond Committee (GBC) som står direkte ansvarlig for å sørge for at kriteriene fra rammeverket oppfylles i forbindelse med nye investeringer. For å sikre åpenhet, forplikter Verd seg til å årlig rapportere om arbeidet med dette rammeverket.